C) Bileşik Makamlar (Mürekkeb Makamlar)C) Bileşik Makamlar (Mürekkeb Makamlar)

Yapısında çeşitli makam dizileri bulunduran makamlara Bileşik Makamlar denir.

Bileşik Makamlar, karar perdesine göre 8 gurupta incelenir.

1. Yegah perdesinde karar verenler

 • Ferahfezâ Makamı
 • Dilkeşide Makamı
 • Lâlegül Makamı
 • Sultâni Segâh Makamı
 • Şerefnümâ Makamı
 • Şive-nümâ Makamı
 • Yegâh Makamı
 • Acem'li Yegâh Makamı
 • Anber-efşân Makamı
2. Hüseyniaşiran perdesinde karar verenler
 • Hüseyni Aşirân Makamı
 • Bûselik Aşirân Makamı
 • Aşirân Zemzeme Makamı
 • Nühüft Makamı
 • Can-fezâ Makamı
 • Sabâ Aşirân Makamı
 • Hicaz Aşirân Makamı
 • Zirefkend Makamı
3. Acemaşiran perdesinde karar verenler
 • Şevk-i Tarab Makamı
 • Şevk'efzâ Makamı
 • Şevk-âver Makamı
 • Tarz-ı Cedid Makamı
4. Irak perdesinde karar verenler
 • Irâk Makamı
 • Eviç Makamı
 • Bestenigâr Makamı
 • Beste-Isfahân Makamı
 • Râhatü'l Ervâh Makamı
 • Dilkeşhâveran Makamı
 • Rûy-i Irâk Makamı
 • Revnak-nümâ Makamı
 • Hüzzâm-ı Cedid Makamı
 • Ferahnâk Makamı
5. Rast perdesinde karar verenler
 • Nikriz Makamı
 • Neveser Makamı
 • Pesendide Makamı
 • Güldeste Makamı
 • Tarz-ı Nevin Makamı
 • Nihâvend-i Kebir Makamı
 • Zâvil Makamı
 • Pençgâh Makamı
 • Sûz-i Dilârâ Makamı
 • Büzürk Makamı
 • Sazkâr Makamı
 • Rehâvi Makamı
 • Şevk-i Dil Makamı

6. Dügah perdesinde karar verenler

 • Beyâti Arabân Makamı
 • Acem Makamı
 • Acem Kürdi Makamı
 • Hisâr Makamı
 • Hisâr Bûselik Makamı
 • Şehnâz Makamı
 • Arazbâr Makamı
 • Sabâ Makamı
 • Dügâh Makamı
 • Küçek Makamı
 • Sipihr Makamı
 • Gerdaniye Makamı
 • Muhayyer Sünbüle Makamı
 • Dügâh Mâye Makamı
 • Sultâni Irak Makamı
 • Nişâbûrek Makamı
7. Segâh perdesinde karar verenler
 • Segâh Makamı
 • Segâh Mâye Makamı
 • Müsteâr Makamı
 • Hüzzam Makamı
 • Vech-i Arazbar Makamı
8. Buselik perdesinde karar verenler
 • Nişabur Makamı
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret958889
Hava Durumu